Sim Năm Sinh 2014

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
036.251.2014
Viettel
2130000
0396.77.2014
Viettel
1020000
03.3455.2014
Viettel
1100000
03.6785.2014
Viettel
1100000
0327.29.2014
Viettel
900000
032933.2014
Viettel
1140000
0395.69.2014
Viettel
980000
0384.73.2014
Viettel
860000
0388.7.1.2014
Viettel
950000
037.20.8.2014
Viettel
2130000
034.978.2014
Viettel
860000
098.175.2014
Viettel
5600000
096.295.2014
Viettel
4300000
0346.28.2014
Viettel
770000
0399.05.2014
Viettel
1560000
039.289.2014
Viettel
2130000
0365.37.2014
Viettel
1100000
0365.42.2014
Viettel
860000
0386.87.2014
Viettel
1170000
0353.80.2014
Viettel
900000
0373.52.2014
Viettel
860000
0385.08.2014
Viettel
1330000
035.24.4.2014
Viettel
2130000
0344.61.2014
Viettel
900000
0387.74.2014
Viettel
900000
0353.92.2014
Viettel
860000
0375.4.9.2014
Viettel
880000
0368.49.2014
Viettel
1170000
03979.1.2014
Viettel
1100000
039.291.2014
Viettel
2280000
036.579.2014
Viettel
1100000
097.208.2014
Viettel
5600000
0339.4.9.2014
Viettel
1100000
0368.4.7.2014
Viettel
950000
0328.67.2014
Viettel
970000
0337.53.2014
Viettel
1100000
0397.73.2014
Viettel
860000
0339.32.2014
Viettel
970000
039.293.2014
Viettel
2130000
035.9.05.2014
Viettel
1100000
0337.76.2014
Viettel
900000
036.307.2014
Viettel
2130000
0965.23.2014
Viettel
2280000
0379.44.2014
Viettel
1140000
0398.57.2014
Viettel
1100000
0329.50.2014
Viettel
710000
0355.98.2014
Viettel
930000
0368.36.2014
Viettel
1180000
0337.15.2014
Viettel
910000
0338.22.2014
Viettel
1630000
03.6786.2014
Viettel
1750000
039.6.04.2014
Viettel
1330000
0379.43.2014
Viettel
880000
038.909.2014
Viettel
2800000
033.23.1.2014
Viettel
2280000
096.162.2014
Viettel
5600000
035.236.2014
Viettel
2280000
0363.3.7.2014
Viettel
1170000
0376.16.2014
Viettel
950000
033.25.1.2014
Viettel
2130000
0379.54.2014
Viettel
900000
0368.06.2014
Viettel
2010000
0397.6.9.2014
Viettel
880000
034.707.2014
Viettel
1560000
035.909.2014
Viettel
2800000
0358.56.2014
Viettel
900000
0327.30.2014
Viettel
700000
0363.60.2014
Viettel
900000
038.24.9.2014
Viettel
2130000
0364.49.2014
Viettel
1100000
03.4884.2014
Viettel
970000
037.245.2014
Viettel
1750000
0969.7.2.2014
Viettel
2310000
0354.79.2014
Viettel
950000
0387.2.7.2014
Viettel
880000
0359.7.3.2014
Viettel
880000
0377.67.2014
Viettel
980000
0358.33.2014
Viettel
1140000
0363.2.4.2014
Viettel
1100000
0364.76.2014
Viettel
740000
0377.54.2014
Viettel
840000
0353.24.2014
Viettel
1100000
034.203.2014
Viettel
2280000
0328.55.2014
Viettel
980000
0398.27.2014
Viettel
910000
0393.5.4.2014
Viettel
900000
0367.71.2014
Viettel
740000
039.770.2014
Viettel
840000
0367.69.2014
Viettel
970000
0367.15.2014
Viettel
910000
[1] 2 3 4 5

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035